ยืนสงบนิ่งถวายอาลัย

ยืนสงบนิ่งถวายอาลัย

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2559 พนักงาน บริษัทไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งน้อมสำนึกและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณหน้าเสาธงของบริษัทฯ