ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2560 ในโอกาสที่ทางผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้ร่วมถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง