เดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

เดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2559 พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของบริษัทไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง