ข่าวสารบริษัทฯ

Open House 11-12 July 2018

ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 และ วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 คณะอาจารย์และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง (ป.ร.อ.) รวมถึง…

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรม CSR

Kaizen & Safety Contest 2018

จากที่ทีมตัวแทนของประเทศไทย ซึ่งมาจากการแข่งขันและคัดเลือก การปรับปรุงผลงานด้านไคเซน และ ความปลอดภัยประจำปี 2561 ภายในของของเราเอง และได้ไปเข้าร่วม…

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมบริษัทฯ

2nd Sports Day 24 March 2018

ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 บริษัทของเราได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในครั้งที่ 2 ขึ้นมา โดยจุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็คือ การเพิ่มความสามัคคี ไม่ใช่การแข่งขัน…

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือน!

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จำหน่ายโดยตรงต่อผู้ผลิตถุงลมนิรภัยเท่านั้นและไม่จำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป การใช้ผลิตภัณฑ์เก่า หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ที่วางขายตามท้องตลาดที่ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย และ/หรือเป็นของปลอม และอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ความสูญเสีย ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินได้ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวทุกประการ

ผลิตภัณฑ์ DSST DSTT

INFLATORS FOR THE DRIVER AIRBAG

ระบบกำเนิดแก๊สนี้ช่วยปกป้องผู้ขับจากการชนกันในบริเวณด้านหน้า โดยวิธีการ Pyrotechnic

ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ Daicel Group

INFLATORS FOR THE SIDE CURTAIN AIRBAG

ระบบกำเนิดแก๊สนี้ช่วยปกป้องส่วนหัวด้านข้างของผู้โดยสาร โดยวิธีการ Pyrotechnic, การอัดแก๊ส และวิธีการแบบผสมผสานระหว่าง Pyrotechnic และการอัดแก๊ส

INFLATORS FOR THE SIDE AIRBAG
ระบบกำเนิดแก๊สนี้จะช่วยปกป้องส่วนอกและหน้าท้องด้านข้างของผู้โดยสาร โดยวิธีการ Pyrotechnic และวิธีการแบบผสมผสานระหว่าง Pyrotechnic และการอัดแก๊ส

INFLATORS FOR THE KNEE AIRBAG
ระบบกำเนิดแก๊สนี้จะช่วยปกป้องส่วนขาและและบริเวณด้านหน้าทั้งหมดของผู้โดยสาร โดยวิธีการ Pyrotechnic และวิธีการแบบผสมผสานระหว่าง Pyrotechnic และการอัดแก๊ส

ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ DSST DSTT

INFLATORS FOR THE PASSENGER AIRBAG

ระบบกำเนิดแก๊สนี้จะช่วยปกป้องส่วนขาและและบริเวณด้านหน้าทั้งหมดของผู้โดยสาร โดยวิธีการ Pyrotechnic และวิธีการแบบผสมผสานระหว่าง Pyrotechnic และการอัดแก๊ส

ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ DSST DSTT

GAS GENERATORS FOR SEAT BELT PRETENSIONERS (PGG)

เครื่องกำเนิดแก๊สสำหรับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าแบบเข็มขัดนิรภัย เครื่องกำหนดแก๊สนี้ช่วยปกป้องผู้โดยสารด้วยการหดเข็มขัดนิรภัยระหว่างการชนกัน โดยวิธีการ Pyrotechnic

ผลิตภัณฑ์
qode-eliptic-slider
กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมของบริษัทฯ

บริษัท ไดเซล คอร์เปอร์เรชั่น มุ่งมั่นที่จะปฎิบัติหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งเน้นในหลากหลายด้านของการพัฒนา เพื่อที่จะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับทุกชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม
qode-eliptic-slider
กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

บริษัท ไดเซล คอร์เปอร์เรชั่น ได้รับการยอมรับสร้างความไว้วางใจและสร้างความเข้าใจให้คนในสังคมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมในอนาคต เราได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ, พลังงาน, หรือคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม
qode-eliptic-slider
กิจกรรมล่าสุด

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ

สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวของไดเซลให้เข้มแข็งด้วย

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผลิตขึ้นมาโดย ไดเซล คอร์เปอร์เรชั่น สร้างขึ้นมาเพื่อกระชับความความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลภายในองค์กร เราเชื่อว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ย่อมเกิดจากความสามัคคีภายในองค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์ Daicel Group

ผลิตภัณฑ์ใหม่

POWER DISCONNECT DEVICE

อุปกรณ์นี้สามารถทำการตัดไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอุปกรณ์ที่ต้องการตัดกระแสไฟฟ้าแบบฉุกเฉิน นิยมใช้กันส่วนใหญ่กับรถยนต์ที่เป็นระบบไฮบริดและระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันการรั่วซึมของแบตเตอรี่ในระหว่างการชน

PIN THRUSTER

อุปกรณ์นี้จะทำการดันขาออกทันที ส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นตัวยกประทุนเพื่อปกป้องผู้คนในกรณีที่มีการชนกันของรถซึ่งจำเป็นต้องดันขาออกในสถานการณ์ฉุกเฉิน

PIN PULLER

อุปกรณ์นี้จะดึงพินทันที ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการที่จะดึงขากลับเข้าไปในสถานการณ์ฉุกเฉิน

กุณแจสู่ความสำเร็จ

มาตรฐานการรับรอง

Certificates

ISO 9001

บริษัทของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งรับประกันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา

Certificates

ISO 14001

เนื่องมาจากการตระหนักถึงความความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทของเราจึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

Certificates

ISO/TS 16949

ISO/TS16949 ได้รับรองว่า DSST/DSTT มีระบบการจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ