ข่าวสารบริษัทฯ

President Talk
1st December 2017

On 1st December 2017, our company arranged President Talk. Our president, Mr. Ryohei Yamada announced company status, company goals…

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรม CSR

Children’s Day
12nd January 2018

According to Children’s Day on 12nd January 2018, our company also participated in 5 schools and 2 government office which we got a full of happiness…

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมบริษัทฯ

Daicel 6th Blood
Donations activity

On 29th January 2018, our company arranged ‘‘Daicel 6th Blood Donations activity’’ Our company invited ”Sakaeo Crown Prince Hospital”…

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือน!

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จำหน่ายโดยตรงต่อผู้ผลิตถุงลมนิรภัยเท่านั้นและไม่จำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป การใช้ผลิตภัณฑ์เก่า หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ที่วางขายตามท้องตลาดที่ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย และ/หรือเป็นของปลอม และอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ความสูญเสีย ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินได้ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวทุกประการ

ผลิตภัณฑ์ DSST DSTT

INFLATORS FOR THE DRIVER AIRBAG

ระบบกำเนิดแก๊สนี้ช่วยปกป้องผู้ขับจากการชนกันในบริเวณด้านหน้า โดยวิธีการ Pyrotechnic

ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ Daicel Group

INFLATORS FOR THE SIDE CURTAIN AIRBAG

ระบบกำเนิดแก๊สนี้ช่วยปกป้องส่วนหัวด้านข้างของผู้โดยสาร โดยวิธีการ Pyrotechnic, การอัดแก๊ส และวิธีการแบบผสมผสานระหว่าง Pyrotechnic และการอัดแก๊ส

INFLATORS FOR THE SIDE AIRBAG
ระบบกำเนิดแก๊สนี้จะช่วยปกป้องส่วนอกและหน้าท้องด้านข้างของผู้โดยสาร โดยวิธีการ Pyrotechnic และวิธีการแบบผสมผสานระหว่าง Pyrotechnic และการอัดแก๊ส

INFLATORS FOR THE KNEE AIRBAG
ระบบกำเนิดแก๊สนี้จะช่วยปกป้องส่วนขาและและบริเวณด้านหน้าทั้งหมดของผู้โดยสาร โดยวิธีการ Pyrotechnic และวิธีการแบบผสมผสานระหว่าง Pyrotechnic และการอัดแก๊ส

ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ DSST DSTT

INFLATORS FOR THE PASSENGER AIRBAG

ระบบกำเนิดแก๊สนี้จะช่วยปกป้องส่วนขาและและบริเวณด้านหน้าทั้งหมดของผู้โดยสาร โดยวิธีการ Pyrotechnic และวิธีการแบบผสมผสานระหว่าง Pyrotechnic และการอัดแก๊ส

ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ DSST DSTT

GAS GENERATORS FOR SEAT BELT PRETENSIONERS (PGG)

เครื่องกำเนิดแก๊สสำหรับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าแบบเข็มขัดนิรภัย เครื่องกำหนดแก๊สนี้ช่วยปกป้องผู้โดยสารด้วยการหดเข็มขัดนิรภัยระหว่างการชนกัน โดยวิธีการ Pyrotechnic

ผลิตภัณฑ์
qode-eliptic-slider
กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมของบริษัทฯ

บริษัท ไดเซล คอร์เปอร์เรชั่น มุ่งมั่นที่จะปฎิบัติหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งเน้นในหลากหลายด้านของการพัฒนา เพื่อที่จะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับทุกชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม
qode-eliptic-slider
กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

บริษัท ไดเซล คอร์เปอร์เรชั่น ได้รับการยอมรับสร้างความไว้วางใจและสร้างความเข้าใจให้คนในสังคมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมในอนาคต เราได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ, พลังงาน, หรือคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม
qode-eliptic-slider
กิจกรรมล่าสุด

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ

สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวของไดเซลให้เข้มแข็งด้วย

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผลิตขึ้นมาโดย ไดเซล คอร์เปอร์เรชั่น สร้างขึ้นมาเพื่อกระชับความความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลภายในองค์กร เราเชื่อว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ย่อมเกิดจากความสามัคคีภายในองค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์ Daicel Group

ผลิตภัณฑ์ใหม่

POWER DISCONNECT DEVICE

อุปกรณ์นี้สามารถทำการตัดไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอุปกรณ์ที่ต้องการตัดกระแสไฟฟ้าแบบฉุกเฉิน นิยมใช้กันส่วนใหญ่กับรถยนต์ที่เป็นระบบไฮบริดและระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันการรั่วซึมของแบตเตอรี่ในระหว่างการชน

PIN THRUSTER

อุปกรณ์นี้จะทำการดันขาออกทันที ส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นตัวยกประทุนเพื่อปกป้องผู้คนในกรณีที่มีการชนกันของรถซึ่งจำเป็นต้องดันขาออกในสถานการณ์ฉุกเฉิน

PIN PULLER

อุปกรณ์นี้จะดึงพินทันที ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการที่จะดึงขากลับเข้าไปในสถานการณ์ฉุกเฉิน

กุณแจสู่ความสำเร็จ

มาตรฐานการรับรอง

Certificates

ISO 9001

บริษัทของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งรับประกันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา

Certificates

ISO 14001

เนื่องมาจากการตระหนักถึงความความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทของเราจึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

Certificates

ISO/TS 16949

ISO/TS16949 ได้รับรองว่า DSST/DSTT มีระบบการจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ