ธันวาคม 2017

ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัทของเราได้มีการจัดกิจกรรม President Talk ประธานของเรา Mr.Yamada Ryohei ได้ให้โอวาทและพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเป้าหมายของบริษัทเรา และที่ขาดไม่ได้ก็คือการประกาศผลประกอบการและโบนัสของพนักงาน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การนำเสนอผลงาน President Award ของพนักงาน รวมถึงคนทำดี Be Good อีกด้วย [gallery link="file" size="large" ids="1569,1566,1568,1567,1561,1560,1559,1562,1563,1564,1565"]...

ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 บริษัทของเราได้มีการจัดกิจกรรม ไดเซลจิตอาสาบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ครั้งที่ 5 โดยเชิญโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว เข้ามารับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป ซึ่งในครั้งนี้ ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 89 ยูนิต จากจิตอาสา 89 คน ทำให้โรงพยาบาลมีโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี [gallery link="file" size="large" ids="1298,1299,1300,1301,1302"]...

ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 บริษัทของเราได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดบุยายใบ ซึ่งได้ทั้งความสุขใจและยังได้ช่วยเหลือคนในชุมชนใกล้เคียงบริษัทของเราด้วย [gallery link="file" size="large" ids="1305,1306,1307,1308,1309"]...

In October 2nd, 2017 company celebrated 15th DSST and 13th DSTT anniversary to thank you for employees’ effort for company growth. We gave shirt and cap for all employees. [gallery link="file" size="large" ids="1365,1344,1346,1347,1348,1349,1350,1351,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1360,1367,1366,1364,1361,1362,1363,1359,1345"]...

September 29th -30th, 2017 at Pattaya City, Outing trip is relaxation activity for employees and make informal relationship above superior and team members. There are 661 employees joined with this trip which fulfill with joy and safe. [gallery link="file" size="large" ids="1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1340,1341"]...

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2560 ในโอกาสที่ทางผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้ร่วมถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง [gallery link="file" size="large" ids="764,765,766,762,763"]...

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2559 พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของบริษัทไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง [gallery link="file" size="large" ids="746,751,750,748,756,757,749,755,754,753,747,752"]  ...

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2559 พนักงาน บริษัทไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งน้อมสำนึกและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณหน้าเสาธงของบริษัทฯ [gallery link="file" size="large" ids="739,740,741,742,743"]  ...

Awarded the Excellent Establishment on Labour Relations and Welfare for 6 Consecutive Years (2012-2017) On September 18th, 2017 representative of DSST&DSTT are honor to receive the award from Department of Labor protection and welfare, Ministry of Labor and Social Welfare. [gallery link="file" size="large" ids="1319,1320,1321,1322,1323"]...