กันยายน 2017

September 29th -30th, 2017 at Pattaya City, Outing trip is relaxation activity for employees and make informal relationship above superior and team members. There are 661 employees joined with this trip which fulfill with joy and safe. [gallery link="file" size="large" ids="1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1340,1341"]...

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2560 ในโอกาสที่ทางผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้ร่วมถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง [gallery link="file" size="large" ids="764,765,766,762,763"]...

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2559 พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของบริษัทไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง [gallery link="file" size="large" ids="746,751,750,748,756,757,749,755,754,753,747,752"]  ...

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2559 พนักงาน บริษัทไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งน้อมสำนึกและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณหน้าเสาธงของบริษัทฯ [gallery link="file" size="large" ids="739,740,741,742,743"]  ...

Awarded the Excellent Establishment on Labour Relations and Welfare for 6 Consecutive Years (2012-2017) On September 18th, 2017 representative of DSST&DSTT are honor to receive the award from Department of Labor protection and welfare, Ministry of Labor and Social Welfare. [gallery link="file" size="large" ids="1319,1320,1321,1322,1323"]...

On Sep 6th, 2017 educational donation for 5 local schools and gave our knowledge sharing about safety device of DSST&DSTT to 50 students. We taught students how to use airbag and seatbelt safely which Thai people has never have this kind of knowledge. [gallery link="file" size="large"...

On Sep 1st, 2017 President gave employees a speech in occasion of company anniversary and announced 1st Special Bonus of Fiscal year 2017. [gallery link="file" size="large" ids="1312,1313,1314,1315,1316"]...