ตุลาคม 2017

ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 บริษัทของเราได้มีการจัดกิจกรรม ไดเซลจิตอาสาบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ครั้งที่ 5 โดยเชิญโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว เข้ามารับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป ซึ่งในครั้งนี้ ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 89 ยูนิต จากจิตอาสา 89 คน ทำให้โรงพยาบาลมีโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี [gallery link="file" size="large" ids="1298,1299,1300,1301,1302"]...

ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 บริษัทของเราได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดบุยายใบ ซึ่งได้ทั้งความสุขใจและยังได้ช่วยเหลือคนในชุมชนใกล้เคียงบริษัทของเราด้วย [gallery link="file" size="large" ids="1305,1306,1307,1308,1309"]...

In October 2nd, 2017 company celebrated 15th DSST and 13th DSTT anniversary to thank you for employees’ effort for company growth. We gave shirt and cap for all employees. [gallery link="file" size="large" ids="1365,1344,1346,1347,1348,1349,1350,1351,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1360,1367,1366,1364,1361,1362,1363,1359,1345"]...