ตุลาคม 2018

ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 คณะอาจารย์ และ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้เข้ามาเยี่ยมชมบริษัท ซึ่งจุดประสงค์หลักของเรา คือ การสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา ได้มาเรียนรู้ และ สัมผัสประสบการณ์จริง เพื่อการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นในการที่จะทำงานที่ตัวเองฝันไว้ [gallery link="file" size="large" ids="3941,3943,3915,3919,3917,3923,3921,3933,3939,3929,3931,3927,3935,3937,3925"]  ...

ในวันที่ 25-26 กันยายน 2561 บริษัทของเราได้มีการจัดกิจกรรม Life Planning: Happy Money โดยมีจุดประสงค์หลักคือ ให้พนักงานได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงิน เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมไปสู่ชีวิตที่มั่นคง [gallery link="file" size="large" ids="3851,3853,3855,3900,3857,3896,3859,3898,3861"]...

ในเดือนกันยายน 2561 บริษัท ไดเซลฯ ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรม 24 Hours of Innovation ซึ่งเป็นการร่วมมือกันทั้งจากภาครัฐ หน่วยงานจากสถานศึกษา รวมถึงบริษัทและภาคส่วนต่างๆ จากเอกชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงไอเดีย และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ [gallery link="file" size="large" ids="3877,3887,3885,3867,3871,3869,3873,3881,3875,3879,3883,3891"]...

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2561 บริษัท ไดเซลฯ เข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 และเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ประสบความสำเร็จในด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากรในสถานประกอบการ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ [gallery link="file" size="large" ids="3829,3831,3833,3835,3839,3841"]...

ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 บริษัทของเราได้มีการจัดกิจกรรม MCM Talk & President Award ท่านประธานและผู้บริหารระดับสูงของเรา ได้ให้โอวาทและพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเป้าหมายของบริษัทเรา และที่ขาดไม่ได้ก็คือการประกาศผลประกอบการและโบนัสของพนักงาน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การนำเสนอผลงาน President Award ของพนักงาน และมอบรางวัลการฉลองพนักงานที่มีอายุการทำงานนาน รวมถึงคนทำดี Be Good ด้วย [gallery link="file" size="large" ids="3795,3759,3761,3801,3765,3767,3769,3771,3773,3793,3775,3777,3779,3781,3783,3785,3787,3803,3789,3791,3797"]  ...

ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 บริษัทของเราได้มีการจัดกิจกรรม ‘‘ไดเซลจิตอาสาบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ครั้งที่ 8 รอบพิเศษเนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ’’ โดยเชิญโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว เข้ามารับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป ซึ่งในครั้งนี้มีจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคเลือดทั้งหมด 94 คน ทำให้โรงพยาบาลมีโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี [gallery link="file" size="large" ids="3644,3626,3628,3630,3654,3632,3634,3652,3636,3638,3646,3640,3642,3650,3648"]...

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561  บริษัทของเราจะจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” รวมถึงมีการไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดบุยายใบ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันเป็นอย่างดีระหว่างคณะกรรมการสวัสดิการ และ พนักงานของบริษัทไดเซล [gallery link="file" size="large" ids="3592,3594,3596,3598,3602,3604,3606,3608,3610,3600,3612,3614,3616,3618,3620"]...

ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 คณะอาจารย์ และ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนศรีมหาโพธิ ได้เข้ามาเยี่ยมชมบริษัท ซึ่งจุดประสงค์หลักของเรา คือ การสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อจะช่วยให้เด็กนักเรียนได้เลือกเส้นทางการเรียนที่ถูกต้อง และเรียนจบไปทำงานที่ตัวเองฝันไว้ [gallery link="file" size="large" ids="3557,3563,3559,3565,3573,3567,3569,3571,3577,3561,3575,3579,3581,3585,3583"]  ...

ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 และ วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 คณะอาจารย์และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง(ป.ร.อ.) รวมถึง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี(ป.ก.ณ.) ได้เข้ามาเยี่ยมชมบริษัท ซึ่งจุดประสงค์หลักของเรา คือ การสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อจะช่วยให้เด็กนักเรียนได้เลือกเส้นทางการเรียนที่ถูกต้อง และเรียนจบไปทำงานที่ตัวเองฝันไว้ [gallery link="file" size="large" ids="3543,3527,3533,3519,3521,3525,3523,3531,3529,3535,3537,3539,3541,3545,3547"]  ...

ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 บริษัทของเราได้มีการจัดกิจกรรม MCM Talk & President Award ท่านประธานและผู้บริหารระดับสูงของเรา ได้ให้โอวาทและพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเป้าหมายของบริษัทเรา และที่ขาดไม่ได้ก็คือการประกาศผลประกอบการและโบนัสของพนักงาน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การมอบประกาศนียบัตรให้กับทีมที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน Global Kaizen Contest ครั้งที่ 6 ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงคนทำดี Be Good ด้วย [gallery link="file" size="large" ids="3439,3413,3411,3415,3417,3423,3419,3421,3425,3431,3435,3433,3429,3427,3437"]  ...