มกราคม 2018

ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 บริษัทของเราได้มีการจัดกิจกรรม ‘‘ไดเซลจิตอาสาบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ครั้งที่ 6’’ โดยเชิญโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว เข้ามารับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป ซึ่งในครั้งนี้ ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 90 ยูนิต จากจิตอาสา 99 คน ทำให้โรงพยาบาลมีโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี [gallery link="file" size="large" ids="1597,1592,1591,1593,1586,1589,1590,1587,1588,1594,1595,1596"]...

ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 บริษัทของเราได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กทั้ง 5 โรงเรียนและอีก 2 สถานที่ราชการ ซึ่งได้ทั้งความสุขใจและยังได้ช่วยเหลือคนในชุมชนใกล้เคียงบริษัทของเราอีกด้วย [gallery link="file" size="large" ids="1575,1572,1573,1574,1579,1577,1578,1576,1581,1580,1582,1583"]...