กรกฎาคม 2018

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561  บริษัทของเราจะจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” รวมถึงมีการไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดบุยายใบ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันเป็นอย่างดีระหว่างคณะกรรมการสวัสดิการ และ พนักงานของบริษัทไดเซล [gallery link="file" size="large" ids="3592,3594,3596,3598,3602,3604,3606,3608,3610,3600,3612,3614,3616,3618,3620"]...

ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 คณะอาจารย์ และ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนศรีมหาโพธิ ได้เข้ามาเยี่ยมชมบริษัท ซึ่งจุดประสงค์หลักของเรา คือ การสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อจะช่วยให้เด็กนักเรียนได้เลือกเส้นทางการเรียนที่ถูกต้อง และเรียนจบไปทำงานที่ตัวเองฝันไว้ [gallery link="file" size="large" ids="3557,3563,3559,3565,3573,3567,3569,3571,3577,3561,3575,3579,3581,3585,3583"]  ...

ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 และ วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 คณะอาจารย์และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง(ป.ร.อ.) รวมถึง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี(ป.ก.ณ.) ได้เข้ามาเยี่ยมชมบริษัท ซึ่งจุดประสงค์หลักของเรา คือ การสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อจะช่วยให้เด็กนักเรียนได้เลือกเส้นทางการเรียนที่ถูกต้อง และเรียนจบไปทำงานที่ตัวเองฝันไว้ [gallery link="file" size="large" ids="3543,3527,3533,3519,3521,3525,3523,3531,3529,3535,3537,3539,3541,3545,3547"]  ...