กันยายน 2018

ในวันที่ 25-26 กันยายน 2561 บริษัทของเราได้มีการจัดกิจกรรม Life Planning: Happy Money โดยมีจุดประสงค์หลักคือ ให้พนักงานได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงิน เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมไปสู่ชีวิตที่มั่นคง [gallery link="file" size="large" ids="3851,3853,3855,3900,3857,3896,3859,3898,3861"]...

ในเดือนกันยายน 2561 บริษัท ไดเซลฯ ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรม 24 Hours of Innovation ซึ่งเป็นการร่วมมือกันทั้งจากภาครัฐ หน่วยงานจากสถานศึกษา รวมถึงบริษัทและภาคส่วนต่างๆ จากเอกชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงไอเดีย และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ [gallery link="file" size="large" ids="3877,3887,3885,3867,3871,3869,3873,3881,3875,3879,3883,3891"]...

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2561 บริษัท ไดเซลฯ เข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 และเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ประสบความสำเร็จในด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากรในสถานประกอบการ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ [gallery link="file" size="large" ids="3829,3831,3833,3835,3839,3841"]...

ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 บริษัทของเราได้มีการจัดกิจกรรม MCM Talk & President Award ท่านประธานและผู้บริหารระดับสูงของเรา ได้ให้โอวาทและพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเป้าหมายของบริษัทเรา และที่ขาดไม่ได้ก็คือการประกาศผลประกอบการและโบนัสของพนักงาน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การนำเสนอผลงาน President Award ของพนักงาน และมอบรางวัลการฉลองพนักงานที่มีอายุการทำงานนาน รวมถึงคนทำดี Be Good ด้วย [gallery link="file" size="large" ids="3795,3759,3761,3801,3765,3767,3769,3771,3773,3793,3775,3777,3779,3781,3783,3785,3787,3803,3789,3791,3797"]  ...