ธันวาคม 2019

บริจาคเครื่องสำอางค์สำหรับแต่งหน้าศพให้กับ รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ โดยชมรมจิตอาสา ได้มอบเครื่องสำอางค์ โดยมีนายแพทย์กมล รัศมีหิรัญ นายแพทย์แผนกนิติเวช ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแต่งหน้าผู้เสียชีวิตต่อไป [gallery link="file" size="full" ids="6400,6402,6404"]...

บริษัทไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยตระหนักถึงสุขภาพของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ การตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นหนึ่งในความห่วงใยที่ทางบริษัทฯ มอบให้ เมื่อวันที่ 13 และ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาพนักงานทุกท่านได้เข้ารับการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ การเอกซเรย์ทรวงอก การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด การตรวจไขมันในเลือด การตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น และนอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจตามปัจจัยเสี่ยง เพื่อค้นหาภาวะผิดปกติหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งจะสามารถป้องกันหรือรักษาอาการผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะทางบริษัทฯ มีความเชื่อว่า หากสุขภาพกายของพนักงานสมบูรณ์แข็งแรง จะส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดี ย่อมทำให้สามารถปฏิบัติงาน พัฒนางานให้มีประสิทธภาพ ได้อย่างมีความสุข [gallery link="file" size="large" ids="6294,6296,6298,6300,6302,6304,6306,6308,6310,6312,6314,6316,6318,6320,6322,6324,6326,6328"]...

งานบุญกฐิน : 3 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ของเราได้เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดบุยายใบ และจัดตั้งโรงทานให้กับพุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมทำบุญ ซึ่งได้ทั้งความสุขใจและยังได้ช่วยเหลือคนในชุมชนใกล้เคียงบริษัทของเราด้วย [gallery link="file" size="large" ids="6064,6066,6068,6070,6074,6076,6078,6080,6082,6084,6086,6088,6090,6092,6094,6096,6098,6100,6102,6104,6106,6108,6110,6112,6114,6116,6120,6122,6126,6128,6130,6132,6134,6136,6138,6140,6142,6144"]...

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา  บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเนื่องด้วยวาระพิเศษครบรอบ 100 ปี ของการสถาปนาบริษัท  ไดเซล คอร์เปอร์เรชั่น  ( บริษัทแม่ )  รวมทั้งการครบรอบ 17 ปี ในการดำเนินกิจการ  บริษัทไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด  และ ครบรอบ 14 ปี  บริษัท  ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์  (ประเทศไทย)  จำกัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ  สำหรับความร่วมมือร่วมใจ และความทุ่มเทในการทำงานของพนักงานจากส่วนงานต่าง ๆ  รวมทั้งเป็นการรำลึกถึงการครบรอบ 100 ปี  ในการก่อตั้งกิจการของบริษัทแม่ ในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ...

เมื่อวันที่  16 พ.ค 62 ผู้บริหารฝ่ายวางแผนธุรกิจและพัฒนาองค์กร เป็นตัวแทนบริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด                          และบริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และสามารถนำความรู้ ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคตได้ [gallery link="file" size="full" ids="5870,5862,5868,5872,5864,5866,5887,5891,5885"]...

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับกับน้องๆ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1,200 คน ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจากพี่ๆ ศิษย์เก่า และจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ปัจจุบันกำลังฝึกงานอยู่กับบริษัทฯ รวมถึงคำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมของตนเองในอนาคต [gallery link="file" size="full" ids="5723,5731,5802,5808,5806,5810,5812,5820,5834,5836,5838,5850,5846,5848,5844,5852,5854,5856"]...

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนธุรกิจและพัฒนาองค์กร ได้เข้าพบคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ  ของบริษัทฯ เช่น โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา และโครงการนักศึกษาฝึกงาน ตลอดจนหารือเกี่ยวกับข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันในอนาคต [gallery link="file" columns="2" size="full" ids="5713,5705,5707,5711,5709,5715"]...

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 62 ผู้บริหารฝ่ายวางแผนธุรกิจและพัฒนาองค์กร เป็นตัวแทนบริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้ [gallery link="file" columns="2" size="full" ids="5693,5699,5691,5782,5687,5689"]...

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 62 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนธุรกิจและพัฒนาองค์กร ได้เข้าพบท่านคณบดี และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ  ของบริษัทฯ เช่น โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา และโครงการนักศึกษาฝึกงาน ตลอดจนหารือเกี่ยวกับพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการวิจัยและพัฒนาในอนาคต [gallery link="file" columns="2" size="full" ids="5668,5674,5672,5670,5676,5678,5680,5682"]...

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 62 นายโยชิโร่ ยามาโมโต้ ประธานบริษัทและผู้บริหารบริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเครื่องจักรให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับทางมหาวิทยาลัยต่อไป [gallery link="file" columns="2" size="full" ids="5655,5647,5657,5651"]  ...