สิงหาคม 2019

เมื่อวันที่  16 พ.ค 62 ผู้บริหารฝ่ายวางแผนธุรกิจและพัฒนาองค์กร เป็นตัวแทนบริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด                          และบริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และสามารถนำความรู้ ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคตได้ [gallery link="file" size="full" ids="5870,5862,5868,5872,5864,5866,5887,5891,5885"]...

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับกับน้องๆ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1,200 คน ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจากพี่ๆ ศิษย์เก่า และจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ปัจจุบันกำลังฝึกงานอยู่กับบริษัทฯ รวมถึงคำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมของตนเองในอนาคต [gallery link="file" size="full" ids="5723,5731,5802,5808,5806,5810,5812,5820,5834,5836,5838,5850,5846,5848,5844,5852,5854,5856"]...

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนธุรกิจและพัฒนาองค์กร ได้เข้าพบคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ  ของบริษัทฯ เช่น โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา และโครงการนักศึกษาฝึกงาน ตลอดจนหารือเกี่ยวกับข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันในอนาคต [gallery link="file" columns="2" size="full" ids="5713,5705,5707,5711,5709,5715"]...

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 62 ผู้บริหารฝ่ายวางแผนธุรกิจและพัฒนาองค์กร เป็นตัวแทนบริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้ [gallery link="file" columns="2" size="full" ids="5693,5699,5691,5782,5687,5689"]...

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 62 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนธุรกิจและพัฒนาองค์กร ได้เข้าพบท่านคณบดี และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ  ของบริษัทฯ เช่น โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา และโครงการนักศึกษาฝึกงาน ตลอดจนหารือเกี่ยวกับพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการวิจัยและพัฒนาในอนาคต [gallery link="file" columns="2" size="full" ids="5668,5674,5672,5670,5676,5678,5680,5682"]...

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 62 นายโยชิโร่ ยามาโมโต้ ประธานบริษัทและผู้บริหารบริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเครื่องจักรให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับทางมหาวิทยาลัยต่อไป [gallery link="file" columns="2" size="full" ids="5655,5647,5657,5651"]  ...

เมื่อวันที่ 16  ส.ค. 62 นายโยชิโร่ ยามาโมโต้ ประธานบริษัทและผู้บริหารบริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและบริษัทไดเซล ประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรให้มีทักษะความรู้สามารถในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรชาวไทยเพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติในอนาคตอีกด้วย [gallery link="file" columns="2" size="full" ids="5637,5639,5597,5599,5641,5621"] [gallery link="file" columns="2" size="full" ids="5913,5915,5917,5919,5921,5923,5925,5927"]  ...

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562โดยมี ตัวแทนคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกับสมาชิกชมรมพัฒนาตนเองและปรัชญา เข้าร่วมพิธีนำเทียนพรรษาถวายแด่วัดต่างๆ ในอำเภอศรีมหาโพธิ ทั้ง 9 วัดอย่างพร้อมเพรียง 1. วัดหนองคล้า 2. วัดทุ่งประพาส 3. วัดแสงจันทร์ 4. วัดใหม่นาบุญ 5. วัดป่าญาณสิริ 6. วัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง) 7. วัดหลังถ้ำ 8. วัดท่าตูม 9. วัดศรีโพธิมาลัย [gallery link="file" size="large" ids="5505,5507,5509,5511,5513,5515,5517,5519,5521,5523,5525,5527,5529,5531,5533,5535,5537,5539,5541,5543"]...