ตุลาคม 2019

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา  บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเนื่องด้วยวาระพิเศษครบรอบ 100 ปี ของการสถาปนาบริษัท  ไดเซล คอร์เปอร์เรชั่น  ( บริษัทแม่ )  รวมทั้งการครบรอบ 17 ปี ในการดำเนินกิจการ  บริษัทไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด  และ ครบรอบ 14 ปี  บริษัท  ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์  (ประเทศไทย)  จำกัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ  สำหรับความร่วมมือร่วมใจ และความทุ่มเทในการทำงานของพนักงานจากส่วนงานต่าง ๆ  รวมทั้งเป็นการรำลึกถึงการครบรอบ 100 ปี  ในการก่อตั้งกิจการของบริษัทแม่ ในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ...