เกี่ยวกับเรา

ไดเซล คอร์เปอร์เรชั่น เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของระบบความปลอดภัย (Inflator and Pretensioner Gas Generator (PGG)) และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเช่น ตัวเริ่มปฎิกิริยาและระบบหล่อเย็นในโลก

DSST/DSTT ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งที่สองของฐานธุรกิจในต่างประเทศ สำหรับ Inflator ในปี 2545 (DSST) และ Initiator ในปี 2548 (DSTT)

เราได้ขยายเขตการค้าไปเกือบทั้งทั่วเอเชีย ยกเว้นประเทศจีน ไต้หวันและเกาหลี ในเครือของ Daicel group.

เรามีบริษัทสองบริษัทคือ Daicel Safety Systems (Thailand) Co., Ltd. (DSST) and Daicel Safety Technologies (Thailand) Co., Ltd. (DSTT)
และทั้งสองบริษัทนั้นมีจุดมุ่งหมายที่ต่างกัน DSST สร้างขึ้นมาเพื่อการผลิต Inflators และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แต่สำหรับ DSTT สร้างขึ้นมาเพื่อการผลิต Initiator และ Pretensioner Gas Generator (PGG) โดยเฉพาะ

ด้วยคติพจน์ที่ว่า “เราคือผู้ช่วยชีวิต” บุคลากรทุกคนของบริษัทกำลังพยายามที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขัน ด้วยความปลอดภัยและคุณภาพระดับสูงสุดในตลาด

เราถือเป็นเกียรติอย่างมากในการก่อตั้งธุรกิจในประเทศไทยและได้รับประสบการณ์การสนับสนุนจากผู้ที่มีทักษะผีมือ และกระตุ้นผู้คน ในฐานะที่เราบรรลุถึงการเติบโตและการพัฒนาอย่าต่อเนื่องผ่านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเรา

ประธานของ DSST & DSTT

สาห์นจากประธาน

บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (DSST) และ บริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (DSTT) ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่น ที่จะเป็นผู้นำการผลิตสุดยอดของเทคโนโลยีเพื่อมวลมนุษยชาติ และเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวกำเนิดก๊าซสำหรับถุงลมนิรภัยและตัวกำเนิดก๊าซสำหรับเครื่องรั้งเข็มขัดนิรภัย รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Initiator, Coolant & Gas Generant) สำหรับระบบความปลอดภัยในรถยนต์

ด้วยคำขวัญว่า “เราคือผู้ช่วยชีวิต” ทีมงานของบริษัทได้พยายามสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอดของผลิตภัณฑ์คุณภาพในเรื่องความปลอดภัยเหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทถือเป็นเกียรติ และด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และด้วยประสบการณ์ความช่วยเหลือ ความเอื้ออาทรจากทุกท่าน จึงกลายมาเป็นสิ่งเสริมสร้างศักยภาพ และแรงใจให้กับบริษัทในการดำเนินกิจการให้ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รักษาความปลอดภัยให้กับชีวิต โดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดไป

วิสัยทัศน์

“เราจะก้าวไปเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยม ด้านความปลอดภัย และคุณภาพ”
ภายใต้คำขวัญ “เราคือผู้ช่วยชีวิต” โดย สมาชิกที่ยอดเยี่ยมและตอบแทนสู่สังคมไทย”

พันธกิจแห่งความสำเร็จ

เราจะบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้โดย

  1. พัฒนาและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและคุณภาพยอดเยี่ยม ผลผลิตสูง และทำงานอย่างมีความสุข
  2. จูงใจ และรักษาพนักงานซึ่งมีคุณภาพไว้กับบริษัท
  3. พัฒนาทักษะ และเทคโนโลยีการผลิตเพื่อก้าวไปสู่กระบวนการที่มีมาตรฐาน
  4. พัฒนาและสื่อสารให้ทราบถึงแผนการตำเนินธุรกิจ โดยร่วมกับบริษัท ไดเซล คอร์ปอเรชั่น
  5. ได้รับการรับรองระบบ ISO/T 16949 และ ISO 14001 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก และพัฒนาเครือข่าย มุ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ

ค่านิยมองค์กร

เราบรรลุถึงปัจจัยสำเร็จต่างๆ ได้โดยผ่านค่านิยมเหล่านี้

ความปลอดภัยและคุณภาพสูง0%
ความพึงพอใจของลูกค้า 0%
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 0%
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ0%
สร้างพลัง / ความรับผิดชอบ0%
การเคารพซึ่งกันและกัน0%
Highlight ของการผลิต

ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น

ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่นและระบบการจัดการ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการจัดหาเฉพาะของอุตสาหกรรมและตอบสนองกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

เพื่อความน่าเชื่อถือสูงสุด

การทดสอบความน่าเชื่อถือภายใต้สภาวะที่รุนแรงทำเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือสูงสุดสำหรับ Inflators เราพร้อมบริการลูกค้าผ่านระบบของเราตั้งแต่การออกแบบจนไปถึงการประมวลผล

2002

DSST ได้ถูกก่อตั้ง

2005

DSTT ได้ถูกก่อตั้ง

1300

จำนวนพนักงาน DSST DSTT

DSST/DSTT

เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์

2001

เหตุการณ์สำคัญ

มิถุนายน : เข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพื่อค้นหาโอกาสทางธุรกิจสำหรับอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

2002

เหตุการณ์สำคัญ

พฤษภาคม : เริ่มลงทุนในธุรกิจ Inflator, กันยายน : ได้ก่อตั้งสำนักงาน Daicel Safety Systems (Thailand) Co., Ltd. (DSST) ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร, พฤศจิกายน : ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรี 301 เขตอุตสาหกรรม

2003

เหตุการณ์สำคัญ

พฤษภาคม : DSST ย้ายจากจังหวัดกรุงเทพมหานครไปยัง 304 เขตอุตสาหกรรม, กันยายน : การทดสอบการดำเนินงานกระบวนการของบริษัท

2004

เหตุการณ์สำคัญ

มีนาคม : เริ่มดำเนินการค้าขายของ Inflator สายการผลิตที่ 1 (DSST), พฤษภาคม : เริ่มธุรกิจ Initiator, กันยายน : เริ่มดำเนินการค้าขายของ Inflator สายการผลิตที่ 2 (DSST)

2005

เหตุการณ์สำคัญ

มกราคม : DSST ได้รับการรับรองมาตรฐานด้วย ISO 9001, เมษายน : DSST ได้รับการรับรองมาตรฐานด้วย ISO/TS 16949, สิงหาคม : Daicel Safety Technologies (Thailand) Co., Ltd. (DSTT) ได้เริ่มก่อตั้งธุรกิจ Initiator

2006

เหตุการณ์สำคัญ

พฤษภาคม : เริ่มดำเนินการค้าขายของ Initiator (DSTT), มิถุนายน : เริ่มธุรกิจ Coolant (DSST), ตุลาคม : เริ่มธุรกิจ Inflator เพิ่มขึ้นมาอีก 2 สายการผลิต(DSST), ธันวาคม : DSTT ได้รับการรับรองมาตรฐานด้วย ISO 9001:2000

2007

เหตุการณ์สำคัญ

มีนาคม : DSST และ DSTT ได้รับการรับรองจาก ISO 14001

2009

เหตุการณ์สำคัญ

กรกฎาคม : DSTT เริ่มดำเนินธุรกิจ PGG, พฤษภาคม : DSTT ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949 : 2002

2012

เหตุการณ์สำคัญ

มิถุนายน : เริ่มดำเนินการค้าขายของ Inflator สายการผลิตที่ 5 (DSST), พฤษภาคม : DSTT เริ่มดำเนินธุรกิจของ Initiator รุ่นใหม่ (DG2)

2013

เหตุการณ์สำคัญ

มิถุนายน : เริ่มดำเนินการค้าขายของ Inflator สายการผลิตที่ 6 (DSST), กรกฎาคม : DSTT เริ่มการผสมผสานการดำเนินการครั้งที่ 3, ธันวาคม : DSST เริ่มดำเนินการค้าขายของ Inflator สายการผลิตที่ 7 (DSST)

2014

เหตุการณ์สำคัญ

สิงหาคม : DSST ได้ทำการขยายโรงงาน Inflator เพื่อสายการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

2016

เหตุการณ์สำคัญ

กุมภาพันธ์ : DSST เริ่มดำเนินการค้าขายของ Inflator สายการผลิตที่ 9 (DSST), มีนาคม : DSST เริ่มธุรกิจ Gas Generant, กรกฎาคม : DSST ได้เริ่มสร้างโรงงานที่ 2 สำหรับ Inflator, สิงหาคม : DSST เริ่มดำเนินการค้าขายของ Inflator สายการผลิตที่ 8 ในฐานะการผลิตสินค้ามาตรฐานระดับโลก(DSST)