กิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษา 2563

กิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษา 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฯ พนักงาน ร่วมกับสมาชิกชมรมพัฒนาตนเองและปรัชญา
เข้าร่วมพิธีนำเทียนพรรษาถวายแด่วัดบุยายใบ อย่างพร้อมเพรียงกัน