กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนักศึกษาฝึกงาน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนักศึกษาฝึกงาน

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับกับน้องๆ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1,200 คน ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจากพี่ๆ ศิษย์เก่า และจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ปัจจุบันกำลังฝึกงานอยู่กับบริษัทฯ รวมถึงคำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมของตนเองในอนาคต