กิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ 2562

กิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ 2562

ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ได้มีการจัดกิจกรรม ร่วมสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีไทย ทำบุญ สรงน้ำพระ ขอพรผู้ใหญ่ และ กิจกรรมการเล่นน้ำ ก่อนส่งพนักงานกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาว