งานทำบุญกลางบ้านประจำปี 2563

งานทำบุญกลางบ้านประจำปี 2563

บริษัท ไดเซลฯ ร่วมสืบสานประเพณีและจัดกิจกรรม

ทำบุญกลางบ้านประจำปีและทำบุญวันเกิดผู้สูงอายุ” และเยี่ยมเยือนชุมชนบุยายใบ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา