พิธีมอบเครื่องจักรสำหรับการเรียนการสอนให้กับมจพ.คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

พิธีมอบเครื่องจักรสำหรับการเรียนการสอนให้กับมจพ.คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 62 นายโยชิโร่ ยามาโมโต้ ประธานบริษัทและผู้บริหารบริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเครื่องจักรให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับทางมหาวิทยาลัยต่อไป