พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนครพนม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 20  ธ.ค. 62 นายโยชิโร่ ยามาโมโต้ ประธานบริษัทและผู้บริหารบริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และบริษัทไดเซลประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรให้มีทักษะความรู้สามารถในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรชาวไทยเพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติในอนาคตอีกด้วย