มอบทุนให้กับนักศึกษามจพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์

มอบทุนให้กับนักศึกษามจพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 62 ผู้บริหารฝ่ายวางแผนธุรกิจและพัฒนาองค์กร เป็นตัวแทนบริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้