มอบทุนให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิศวกรรมศาสตร์

มอบทุนให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่  16 พ.ค 62 ผู้บริหารฝ่ายวางแผนธุรกิจและพัฒนาองค์กร เป็นตัวแทนบริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด                          และบริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และสามารถนำความรู้ ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคตได้