ชมรมจิตอาสา : บริจาคตู้ล็อคเกอร์

ชมรมจิตอาสา : บริจาคตู้ล็อคเกอร์

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ โดยชมรมจิตอาสา ได้มอบตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 18 ช่อง ให้กับ โรงเรียนโสตศึกษา ปราจีนบุรี ,โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี, วัดสวนแก้ว สาขากบินทร์บุรี, ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง (เรือนจำปราจีนบุรี), เรือนจำกบินทร์ วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน และ วิทยาลัยการอาชีพ กบินทร์บุรี รวมทั้งหมด 22 ตู้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป