กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อวันที่ 23 ม.ค 63 ตัวแทนบริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานในสถานประกอบการให้กับนักศึกษา รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์การเข้าร่วมฝึกสหกิจกับทางบริษัทไดเซลฯ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้เราได้เชิญวิศวกรรุ่นพี่ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง โดยครั้งนี้มีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 724 คน นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางบริษัทไดเซลฯ ได้ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และโครงการฝึกสหกิจให้แก่สถาบันการศึกษาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางในการสรรหานักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมการฝึกงาน และเป็นพนักงานของบริษัทฯ ในอนาคต