ทำบุญเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา

ทำบุญเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา บริษัท ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวพนักงานและบริษัทฯ