MCM Talk & President Award 4 June 2018

MCM Talk & President Award 4 June 2018

ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 บริษัทของเราได้มีการจัดกิจกรรม MCM Talk & President Award

ท่านประธานและผู้บริหารระดับสูงของเรา ได้ให้โอวาทและพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเป้าหมายของบริษัทเรา และที่ขาดไม่ได้ก็คือการประกาศผลประกอบการและโบนัสของพนักงาน

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การมอบประกาศนียบัตรให้กับทีมที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน Global Kaizen Contest ครั้งที่ 6 ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงคนทำดี Be Good ด้วย