การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี โดยซ้อมร่วมกับ หน่วยงานดับเพลิงของสวนอุตสาหกรรม 304 และ เทศบาลตำบลท่าตูม เพื่อความพร้อมในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินและเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน