Activities

เมื่อวันที่ 31 ส.ค 63 บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในสายงานอาชีพ และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในการเป็นผู้ให้ความสนับสนุนการจัดการศึกษารับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง [gallery link="file" size="large" columns="2" ids="7573,7575,7577,7579"]...

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฯ พนักงาน ร่วมกับสมาชิกชมรมพัฒนาตนเองและปรัชญา เข้าร่วมพิธีนำเทียนพรรษาถวายแด่วัดบุยายใบ อย่างพร้อมเพรียงกัน [gallery link="file" size="large" ids="7437,7451,7433,7441,7439,7431,7435,7443,7445"]...

บริษัท ไดเซลฯ ร่วมสืบสานประเพณีและจัดกิจกรรม “ทำบุญกลางบ้านประจำปีและทำบุญวันเกิดผู้สูงอายุ” และเยี่ยมเยือนชุมชนบุยายใบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา [gallery link="file" size="large" ids="7381,7383,7385,7371,7373,7377,7379,7369,7388"]...

เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา  บริษัท ไดเซล  เซฟตี้  ซีสเต็มส์  (ประเทศไทย)  จำกัด  และ  บริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดปราจีนบุรี จัดจำหน่ายไข่ไก่สดราคาย่อมเยาว์ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 รวมถึงสถานการณ์ราคาไข่ไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 2-3 เดือนก่อนหน้านี้  ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานและผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นจำนวนมาก [gallery link="file" size="large" ids="7304,7306,7308,7310,7312,7314,7316,7318,7320"]  ...

ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 บริษัทของเราได้มีการจัดกิจกรรม MCM Talk & President Award ผู้บริหารระดับสูงของเรา ได้ให้โอวาทและมอบรางวัลคนทำดี Be Good และที่ขาดไม่ได้ก็คือการประกาศผลประกอบการและโบนัสของพนักงาน ทั้งนี้ยังมีการนำเสนอผลงาน President award มอบรางวัลให้ตัวแทนกลุ่มที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Kaizen&Safety Contest ทางแผนกองค์กรสัมพันธ์ ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม รวมถึงยังได้รวบรวมภาพความประทับใจบางส่วนจากกิจกรรมนี้มาให้ทุกท่านได้ชมกัน อย่าลืมติดตามและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่อๆไปของบริษัทเรานะคะ [gallery link="file" size="large" ids="7035,7037,7039,7041,7043,7045,7047,7049,7051,7053,7055,7057,7059,7061,7063,7065,7067,7069,7071,7073,7075,7077,7079,7081,7083,7085,7087,7089,7091,7093"]  ...

  ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทของเราได้มีการจัดกิจกรรม ‘‘ไดเซลจิตอาสาบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 12 ’ โดยเชิญโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว เข้ามารับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป ซึ่งในครั้งนี้มีจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคเลือดทั้งหมด 61 คน ทำให้โรงพยาบาลมีโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี [gallery link="file" size="large" ids="6917,6919,6921,6923,6925,6927,6929,6931,6933,6935,6937,6939"]...

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา บริษัท ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวพนักงานและบริษัทฯ [gallery link="file" size="large" ids="6820,6822,6824,6826,6828,6830,6832,6834,6836"]...

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ตัวแทนบริษัท DSST/DSTT ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนวัดบุยายใบ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่บริเวณชุมชนใกล้เคียงกับบริษัทฯ ของเรา ภายในงานได้มีกิจกรรมเกมส์ และของรางวัล แจกให้กับเด็กๆ มากมาย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ได้เพิ่มความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัท และชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย [gallery link="file" size="full" columns="2" ids="6730,6732,6734,6736,6738,6740,6742,6744,6746,6748,6750,6752,6754,6756,6758"]...

เมื่อวันที่ 23 ม.ค 63 ตัวแทนบริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานในสถานประกอบการให้กับนักศึกษา รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์การเข้าร่วมฝึกสหกิจกับทางบริษัทไดเซลฯ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้เราได้เชิญวิศวกรรุ่นพี่ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง โดยครั้งนี้มีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 724 คน นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางบริษัทไดเซลฯ ได้ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และโครงการฝึกสหกิจให้แก่สถาบันการศึกษาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางในการสรรหานักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมการฝึกงาน และเป็นพนักงานของบริษัทฯ ในอนาคต [gallery size="full" ids="6550,6552,6554,6556,6558,6560,6564,6566,6568"]...

เมื่อวันที่ 20  ธ.ค. 62 นายโยชิโร่ ยามาโมโต้ ประธานบริษัทและผู้บริหารบริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และบริษัทไดเซลประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรให้มีทักษะความรู้สามารถในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรชาวไทยเพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติในอนาคตอีกด้วย [gallery size="full" ids="6484,6486,6488,6490,6492,6494,6496,6498,6500"]    ...