CSR

บริษัทไดเซลฯ ร่วมสืบสานประเพณีและจัดกิจกรรม “ทำบุญกลางบ้านประจำปีและทำบุญวันเกิดผู้สูงอายุ” ของชุมชนบุยายใบ ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา [gallery link="file" size="large" ids="5012,5014,5016,5018,5020,5022,5024,5026,5028,5030,5032"]...

บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด  และ บริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 139,999 บาท โดยคณะกรรมการสวัสดิการฯบริษัทฯ เป็นผู้ส่งมอบ และมี พญ.วลีรัตน์ ไกรโกศล รอง ผอก.ฝ่ายการแพทย์ 1 และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 [gallery link="file" size="large" ids="4865,4867,4869,4871,4873,4875"]...

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เราได้มีการจัดกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกป่า ณ อ่างเก็บน้ำ ห้วยโสมง จ.ปราจีนบุรี เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความชุ่มชื่น ซึ่งได้รับเกียรติจากประธานและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในการเปิดงาน และร่วมกิจกรรมกับพนักงาน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี โดยทุกคนร่วมกันปล่อยปลาจำนวน 50,000 ตัว และปลูกต้นไม้เป็นจำนวน 500 ต้น พร้อมทั้งเป็นต้นแบบของการทำสปริงเกอร์รดน้ำในพื้นที่ปลูกต้นไม้ของเราด้วย [gallery link="file" size="large" ids="4754,4756,4758,4760,4762,4764,4766,4768,4770,4772,4774,4776,4778,4780,4782,4784,4786,4788,4790,4798,4802,4804,4806,4808,4810,4812,4814,4816,4818,4820,4822"]...

ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 คณะอาจารย์ และ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้เข้ามาเยี่ยมชมบริษัท ซึ่งจุดประสงค์หลักของเรา คือ การสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา ได้มาเรียนรู้ และ สัมผัสประสบการณ์จริง เพื่อการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นในการที่จะทำงานที่ตัวเองฝันไว้ [gallery link="file" size="large" ids="3941,3943,3915,3919,3917,3923,3921,3933,3939,3929,3931,3927,3935,3937,3925"]  ...

ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 บริษัทของเราได้มีการจัดกิจกรรม ‘‘ไดเซลจิตอาสาบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ครั้งที่ 8 รอบพิเศษเนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ’’ โดยเชิญโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว เข้ามารับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป ซึ่งในครั้งนี้มีจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคเลือดทั้งหมด 94 คน ทำให้โรงพยาบาลมีโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี [gallery link="file" size="large" ids="3644,3626,3628,3630,3654,3632,3634,3652,3636,3638,3646,3640,3642,3650,3648"]...

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561  บริษัทของเราจะจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” รวมถึงมีการไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดบุยายใบ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันเป็นอย่างดีระหว่างคณะกรรมการสวัสดิการ และ พนักงานของบริษัทไดเซล [gallery link="file" size="large" ids="3592,3594,3596,3598,3602,3604,3606,3608,3610,3600,3612,3614,3616,3618,3620"]...

ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 คณะอาจารย์ และ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนศรีมหาโพธิ ได้เข้ามาเยี่ยมชมบริษัท ซึ่งจุดประสงค์หลักของเรา คือ การสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อจะช่วยให้เด็กนักเรียนได้เลือกเส้นทางการเรียนที่ถูกต้อง และเรียนจบไปทำงานที่ตัวเองฝันไว้ [gallery link="file" size="large" ids="3557,3563,3559,3565,3573,3567,3569,3571,3577,3561,3575,3579,3581,3585,3583"]  ...

ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 และ วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 คณะอาจารย์และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง(ป.ร.อ.) รวมถึง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี(ป.ก.ณ.) ได้เข้ามาเยี่ยมชมบริษัท ซึ่งจุดประสงค์หลักของเรา คือ การสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อจะช่วยให้เด็กนักเรียนได้เลือกเส้นทางการเรียนที่ถูกต้อง และเรียนจบไปทำงานที่ตัวเองฝันไว้ [gallery link="file" size="large" ids="3543,3527,3533,3519,3521,3525,3523,3531,3529,3535,3537,3539,3541,3545,3547"]  ...

ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 บริษัทของเราได้มีการจัดกิจกรรม ‘‘ไดเซลจิตอาสาบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ครั้งที่ 7’’ โดยเชิญโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว เข้ามารับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป ซึ่งในครั้งนี้มีจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคเลือดทั้งหมด 80 คน ทำให้โรงพยาบาลมีโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี [gallery link="file" size="large" ids="3372,3374,3376,3378,3380,3382,3384,3386,3388,3390,3392,3394,3396,3398,3400"]...

คณะกรรมการสวัสดิการ ร่วมกับพนักงานบริษัทไดเซล เป็นเจ้าภาพร่วมทอดผ้าป่า เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และ สิ่งของต่างๆ เพื่อนำไปบริจาคให้โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 [gallery link="file" size="large" ids="3309,3311,3313,3315,3317,3319,3321,3323,3325,3327,3329,3331,3333,3335,3337"]...