Events

เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัท ไดเซลฯ ได้จัดกิจกรรม ครบรอบการตั้งบริษัทฯ ซึ่งปีนี้ บริษัท DSST ครบรอบ 18 ปี และบริษัท DSTT ครบรอบ 15 ปี. [gallery link="file" size="large" ids="7704,7706,7708,7710,7712,7714,7716,7718,7720,7722,7724,7726,7728,7732,7734,7736,7738,7740,7742,7744,7746,7748,7750,7752,7754,7756,7758,7760,7762,7764,7766,7768,7770,7772,7774,7776"]...

เมื่อวันที่ 31 ส.ค 63 บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในสายงานอาชีพ และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในการเป็นผู้ให้ความสนับสนุนการจัดการศึกษารับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง [gallery link="file" size="large" columns="2" ids="7573,7575,7577,7579"]...

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฯ พนักงาน ร่วมกับสมาชิกชมรมพัฒนาตนเองและปรัชญา เข้าร่วมพิธีนำเทียนพรรษาถวายแด่วัดบุยายใบ อย่างพร้อมเพรียงกัน [gallery link="file" size="large" ids="7437,7451,7433,7441,7439,7431,7435,7443,7445"]...

เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา  บริษัท ไดเซล  เซฟตี้  ซีสเต็มส์  (ประเทศไทย)  จำกัด  และ  บริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดปราจีนบุรี จัดจำหน่ายไข่ไก่สดราคาย่อมเยาว์ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 รวมถึงสถานการณ์ราคาไข่ไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 2-3 เดือนก่อนหน้านี้  ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานและผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นจำนวนมาก [gallery link="file" size="large" ids="7304,7306,7308,7310,7312,7314,7316,7318,7320"]  ...

เมื่อวันศุกร์ที่  24  เมษายน  พ.ศ.  2563  ที่ผ่านมา  บริษัท ไดเซล  เซฟตี้  ซีสเต็มส์  (ประเทศไทย)  จำกัด  และ  บริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย)  จำกัด เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าอุปกรณ์การแพทย์  ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจากเงินบริจาคของพนักงาน  จำนวนเงินทั้งสิ้น 129,999 บาท   เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลบ้านสร้าง  โดยในการนี้ นพ.ชวลิต ศรีสมพจน์ ผู้อำนวยการ รพ. และ คณะบุคลากรโรงพยาบาลบ้านสร้าง  ได้กรุณาเดินทางมารับมอบอุปกรณ์การแพทย์  ณ  อาคาร H  จากตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฯ บริษัทฯ [gallery link="file" size="large" ids="7153,7155,7157,7159,7161,7163,7165,7167,7169,7171,7173,7175"]...

ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 บริษัทของเราได้มีการจัดกิจกรรม MCM Talk & President Award ผู้บริหารระดับสูงของเรา ได้ให้โอวาทและมอบรางวัลคนทำดี Be Good และที่ขาดไม่ได้ก็คือการประกาศผลประกอบการและโบนัสของพนักงาน ทั้งนี้ยังมีการนำเสนอผลงาน President award มอบรางวัลให้ตัวแทนกลุ่มที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Kaizen&Safety Contest ทางแผนกองค์กรสัมพันธ์ ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม รวมถึงยังได้รวบรวมภาพความประทับใจบางส่วนจากกิจกรรมนี้มาให้ทุกท่านได้ชมกัน อย่าลืมติดตามและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่อๆไปของบริษัทเรานะคะ [gallery link="file" size="large" ids="7035,7037,7039,7041,7043,7045,7047,7049,7051,7053,7055,7057,7059,7061,7063,7065,7067,7069,7071,7073,7075,7077,7079,7081,7083,7085,7087,7089,7091,7093"]  ...

  ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทของเราได้มีการจัดกิจกรรม ‘‘ไดเซลจิตอาสาบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 12 ’ โดยเชิญโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว เข้ามารับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป ซึ่งในครั้งนี้มีจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคเลือดทั้งหมด 61 คน ทำให้โรงพยาบาลมีโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี [gallery link="file" size="large" ids="6917,6919,6921,6923,6925,6927,6929,6931,6933,6935,6937,6939"]...

ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 บริษัทของเราได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนาน [gallery link="file" size="large" columns="2" ids="6784,6786,6788,6790,6792,6794,6796,6798,6800,6802"]...

เมื่อวันที่ 23 ม.ค 63 ตัวแทนบริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานในสถานประกอบการให้กับนักศึกษา รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์การเข้าร่วมฝึกสหกิจกับทางบริษัทไดเซลฯ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้เราได้เชิญวิศวกรรุ่นพี่ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง โดยครั้งนี้มีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 724 คน นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางบริษัทไดเซลฯ ได้ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และโครงการฝึกสหกิจให้แก่สถาบันการศึกษาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางในการสรรหานักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมการฝึกงาน และเป็นพนักงานของบริษัทฯ ในอนาคต [gallery size="full" ids="6550,6552,6554,6556,6558,6560,6564,6566,6568"]...

ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 บริษัทของเราได้มีการจัดกิจกรรม MCM Talk & President Award ผู้บริหารระดับสูงของเรา ได้ให้โอวาทและมอบรางวัลคนทำดี Be Good และที่ขาดไม่ได้ก็คือการประกาศผลประกอบการและโบนัสของพนักงาน ทางแผนกองค์กรสัมพันธ์ ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม รวมถึงยังได้รวบรวมภาพความประทับใจบางส่วนจากกิจกรรมนี้มาให้ทุกท่านได้ชมกัน อย่าลืมติดตามและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่อๆไปของบริษัทเรานะคะ ...