งานทำบุญกลางบ้านประจำปี 2562

งานทำบุญกลางบ้านประจำปี 2562

บริษัทไดเซลฯ ร่วมสืบสานประเพณีและจัดกิจกรรม

ทำบุญกลางบ้านประจำปีและทำบุญวันเกิดผู้สูงอายุ” ของชุมชนบุยายใบ

ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา