งานบุญกฐิน : 3 พฤศจิกายน 2562

งานบุญกฐิน : 3 พฤศจิกายน 2562

งานบุญกฐิน : 3 พฤศจิกายน 2562

บริษัทฯ ของเราได้เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดบุยายใบ และจัดตั้งโรงทานให้กับพุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมทำบุญ ซึ่งได้ทั้งความสุขใจและยังได้ช่วยเหลือคนในชุมชนใกล้เคียงบริษัทของเราด้วย