Open house 26 Oct 2018

Open house 26 Oct 2018

ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561

คณะอาจารย์ และ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้เข้ามาเยี่ยมชมบริษัท

ซึ่งจุดประสงค์หลักของเรา คือ การสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา ได้มาเรียนรู้ และ สัมผัสประสบการณ์จริง เพื่อการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นในการที่จะทำงานที่ตัวเองฝันไว้