ไดเซลกรุ๊ป

We Belong to
Global Network

Daicel Safety Systems Companies

13 แหล่งการผลิตใน 6 ประเทศ ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าทั่วโลก

เครือข่ายทั่วโลก

ญี่ปุ่น และ เอเชีย

DSS (ประเทศญี่ปุ่น)

1. Daicel Safety Systems Inc.

ผลิตและจัดจำหน่ายอินเฟลเตอร์ถุงลมนิรภัย, Initiators และ PGGs

ที่อยู่: 805 Umaba, Ibogawa-cho, Tatsuno-chi, Hyogo 671-1681, Japan

เว็บไซต์: www.daicel.com/msd/en/

DSST (ประเทศไทย) DSTT (ประเทศไทย)

2. Daicel Safety Systems (Thailand) Co., Ltd.

ผลิตและจัดจำหน่ายอินเฟลเตอร์ถุงลมนิรภัย

3. Daicel Safety Technologies (Thailand) Co., Ltd.

ผลิตและจัดจำหน่าย Initiators และ PGGs

ที่อยู่: 241 หมู่ 4 เขตอุตสาหกรรม 304 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 ประเทศไทย

เว็บไซต์: www.daicelsst-stt.com

DSSC (ประเทศจีน)

4. Daicel Safety Systems (Jiangsu) Co., Ltd.

ผลิตและจัดจำหน่าย Initiators ถุงลมนิรภัย ,Gas generants สำหรับยานยนต์

5. Daicel Safety Technologies (Jiangsu) Co., Ltd.

ผลิตและจัดจำหน่าย Initiators

ที่อยู่: Chenshan, Houxiang Town, Danyang City, Jiangsu 212312 China

เว็บไซต์: –

DSSK (ประเทศเกาหลี)

6. Daicel Safety Systems Korea, Inc.

ผลิตและจัดจำหน่าย Initiators

ที่อยู่: 1 BL 1L-4L, Yeongcheon Industry District, Geumho-eup, Yeongcheon City, Gyeongbuk-do, Korea.

เว็บไซต์: –

SDT (ประเทศไทย)

7. Special Devices (Thailand) Co., Ltd.

ผลิตและจัดจำหน่าย Initiators และ PGGs

ที่อยู่: 76 หมู่ 1 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี 18120 ประเทศไทย

เว็บไซต์: www.specialdevices.com

13

แหล่งการผลิต

6

ประเทศ

3

ทวีป

เครือข่ายทั่วโลก

ยุโรป และ อเมริกาเหนือ

DSSA (U.S.A.)

8. Daicel Safety Systems America, LLC

ผลิตและจัดจำหน่าย Initiators สำหรับยานยนต์

ที่อยู่: 720 Old Liberty Church Road, Beaver Dam, Kentucky 42320 U.S.A.

เว็บไซต์: www.daicelssa.com

DSTA (U.S.A.)

9. Daicel Safety Technologies America, Inc.

ผลิตและจัดจำหน่าย gas generants

ที่อยู่: 720 Old Liberty Church Road, Beaver Dam, Kentucky 42320 U.S.A.

เว็บไซต์: www.daicelssa.com

DSTP (U.S.A.)

10. Daicel Safety Tube Processing, Inc.

ผลิตและจัดจำหน่าย ส่วนประกอบอินเฟลเตอร์ถุงลมนิรภัยสำหรับยานยนต์

ที่อยู่: 720 Old Liberty Church Road, Beaver Dam, Kentucky 42320 U.S.A.

เว็บไซต์: www.daicelssa.com

DSSE (Poland)

11. Daicel Safety Systems Europe Sp. Z o.o.

ผลิตและจัดจำหน่ายอินเฟลเตอร์ถุงลมนิรภัย สำหรับยานยนต์

ที่อยู่: 6 Strefowa Str. 58-130 Zarow Poland

เว็บไซต์: www.daicelsse.com

SDI (U.S.A.)

12. Special Devices, Inc.

ผลิตและจัดจำหน่าย อุปกรณ์ที่มีความแม่นยำในการออกแบบ รวมไปถึง Initiator และ PGGs

ที่อยู่: 3431 Reseda Circle Mesa, Arizona 85215 U.S.A.

เว็บไซต์: www.specialdevices.com

DSSA AZ (U.S.A.)

13. Daicel Safety Systems America Arizona, Inc.

ผลิตและจัดจำหน่ายอินเฟลเตอร์ถุงลมนิรภัย สำหรับยานยนต์

ที่อยู่: 4558 E, Virginia Street, Mesa, Arizona 85215 U.S.A.

เว็บไซต์: www.daicelssa-az.com