Daicel sport night party

Daicel sport night party

ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 บริษัทของเราได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนาน