ข่าวสารและกิจกรรม

DSST DSTT

ข่าวสารล่าสุด

  • ในเดือนกันยายน 2561 บริษัท ไดเซลฯ ได้ไปเข้าร่......

  • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพั......

  • จากที่ทีมตัวแทนของประเทศไทย ซึ่งมาจากการแข่งข......

  • ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 บริษัทของเราไ......

  • เนื่องจากในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ว่า......

  • ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัทของเราได้ม......

  • Awarded the Excellent Establishment on Labour......

  • On Sep 1st, 2017 President gave employees a s......

DSST DSTT

กิจกรรมของบริษัทฯ

DSST DSTT

กิจกรรม