2018 Kaizen&Safety contest

2018 Kaizen&Safety contest

จากที่ทีมตัวแทนของประเทศไทย ซึ่งมาจากการแข่งขันและคัดเลือก การปรับปรุงผลงานด้านไคเซน และ ความปลอดภัยประจำปี 2561

ภายในของของเราเอง และได้ไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับ Global ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น

ทางเรามีความยินดีที่จะประกาศให้ทุกท่านทราบและร่วมยินดีกับตัวแทน DSST & DSTT ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน

การปรับปรุงผลงานทางด้านไคเซนและความปลอดภัย ครั้งที่ 6 ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตัวแทนจากประเทศไทยชนะการแข่งขัน 2 รางวัล ดังนี้

  • ตัวแทนจาก DSTT ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด้านความปลอดภัย
  • ตัวแทนจาก DSST ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านไคเซน