The Governor of Prachinburi visited company

The Governor of Prachinburi visited company

เนื่องจากในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและคณะผู้ตรวจเยี่ยมได้มาเยี่ยมชมโรงงานของเรา

บริษัทของเราได้รับคำชมเป็นอย่างมากจากคณะ ว่าบริษัทของเราเป็นแบบอย่างที่ดีในการต้อนรับแขก