E-Filing 4.0 Awards

E-Filing 4.0 Awards

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 บริษัทของเราได้รับรางวัล E-Filing 4.0 Awards เป็น”บริษัทแรก” จากสำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

ในด้านการรณรงค์ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เสียภาษี ลดการยื่นแบบภงด.90/91 ด้วยกระดาษ และเพิ่มจำนวนการยื่นแบบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น